Seminar Adab dan Akhlak

SEMINAR SEHARI: TRANSFORMASI INTEGRITI MELALUI PENGUKUHAN ADAB DAN AKHLAQ ISLAMI 2012

LATAR BELAKANG SEMINAR Tahukah anda? buku Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey adalah berdasarkan rujukan beliau terhadap kitab-kitab lama di ‘Zaman Keemasan’ yang kebanyakan isinya ditemui di dalam karangan para Ulama’ Islam terdahulu. Sedarkah anda? bahawa nilai-nilai Murni, Adab dan Akhlaq adalah kualiti yang paling utama dalam

Read more